Ս. ՆԵՐՍԵՍ ՇՆՈՐՀԱԼԻ “ՀԱՒԱՏՈՎ ԽՈՍՏՈՎԱՆԻՄ” (English, Русский)

ԱՂՕԹՔ ՊԻՏԱՆԻՔ ԻԻՐԱՔԱՆՉԻԻՐ ԱՆՁԻՆ ՀԱՎԱՏԱՑԵԼՈՑ Ի ՔՐԻՍՏՈՍ ԱՐԱՐԵԱԼ ՍՐԲՈՅՆ ՆԵՐՍԵՍԻ ՇՆՈՐՀԱԼԻՈՅ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ Ա Հաւատով խոստովանիմ Եւ երկիր պագանեմ քեզ, Հայր եւ Որդի եւ սուրբ Հոգի. Անեղ եւ անմահ բնութիւն. Արարիչ հրեշտակաց եւ մարդկան Եւ ամենայն եղելոց. Եւ ողորմեա քո արարածոց Եւ ինձ՝ բազմամեղիս: Բ Հաւատով խոստովանիմ Եւ երկիր պագանեմ քեզ, Անբաժանելի լոյս, Միասնական սուրբContinue reading “Ս. ՆԵՐՍԵՍ ՇՆՈՐՀԱԼԻ “ՀԱՒԱՏՈՎ ԽՈՍՏՈՎԱՆԻՄ” (English, Русский)”